Jak na to?

Léčba hrazená pojišťovnou

Lázeňská léčba s využitím jedninečných přírodních vod je jednou z možností léčby Vašeho onemocnění.

Přehled léčebných programů

Přehled smluvních pojišťoven

Jak postupovat při žádosti o lázně

Ceník doplatků KLP a PLP

Pokračujte směrem dolů

Informace

Kdo a jak může poskytovat lázeňskou léčbu

Lázeňskou léčbu poskytují pouze registrovaná zdravotnická zařízení. Zákon ji definuje výhradně jako péči lůžkovou, nelze ji tedy zaměňovat za ambulantní rehabilitaci (pacient vyslaný do lázní zdravotní pojišťovnou je hospitalizován). Proto musí být během svého léčebného pobytu vždy ubytován v lázeňském zdravotnickém zařízení bez ohledu na to, zda jeho lázeňskou léčbu platí zdravotní pojišťovna plně nebo částečně. Aby lázeňská zařízení mohla vyhovět maximálnímu možnému počtu pacientů, je třeba, aby vždy pobyt jednoho pacienta bezprostředně navazoval na pobyt pacienta předchozího. Z tohoto důvodu je pacient k léčbě předvoláván.

Má Vaše pojišťovna smlouvu s Lázněmi Jáchymov?

Přehled smluvních zdravotních pojišťoven


Česká Republika

111 - VZP

Všeobecká zdravotní pojišťovna
 

201 - VOZP

Vojenská zdravotní pojišťovna České Republiky

205 - CPZP

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 - OZP

Odborová zdravotní pojišťovna

209 - ZPŠ

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

211 - ZPMVCR

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

213 - RBP-ZP

Revírní bratrská pokladna - zdravotní pojišťovna


Rádi vám poradíme

Jednoduché rady, jak postupovat

 1. Buďte aktivní! Pokud si myslíte, že to váš zdravotní stav vyžaduje, požádejte ošetřujícího lékaře o předepsání lázní.
   

 2. Ošetřující lékař navrhne typ lázeňské péče. Pokud vaše onemocnění (indikace) patří mezi nemoci léčené v našich lázních, požádejte svého lékaře, aby pro vaši léčbu navrhl lázně Jáchymov.
   

 3. POZOR: Do kolonky vybraných lázeňských míst musí váš lékař na první místo uvést celý tento název: Léčebné lázně Jáchymov a. s. V takovém případě se má za to, že zaznamenal vaši volbu (vaše ústavní právo) zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovna nemůže váš návrh odeslat do jiných lázní.
   

 4. Návrh na lázeňskou léčbu může pojišťovně ke schválení odeslat lékař nebo jej sami na její nejbližší pobočku odneste a požádejte, aby vás informovali o jeho schválení. Pojišťovna má svého revizního lékaře, který návrh posuzuje. V odůvodněných případech může namísto komplexní lázeňské péče schválit pouze péči příspěvkovou, případně celý návrh zamítnout, pokud podle jeho názoru nesplňuje kritéria indikačního seznamu. Proti takovému rozhodnutí se můžete ale odvolat.
   

 5. Pro urychlení komunikace s námi požádejte lékaře, aby do návrhu uvedl kromě vaší adresy i váš telefonický kontakt (nejlépe mobilní telefon) a e-mail. Předvolání k nástupu vám jinak zašleme standardně dopisem a lhůta mezi jeho odesláním a nástupem na léčbu může být v krajních případech pouhých 5 pracovních dní.
   

 6. Jakmile se dozvíte, že váš návrh byl schválen, zašlete nám, prosím, písemně (ideálně na přiloženém objednávkovém formuláři) na e-mailovou adresu lecebnenavrhy@laznejachymov.cz, nebo přes online formulář, své požadavky na kategorii ubytování, budovu nebo jednolůžkový pokoj (jinak budete automaticky ubytováni v pokoji dvoulůžkovém), případně na termín nástupu – viz dále tzv. vyžádaný termín nástupu. Před doručením schváleného léčebného návrhu nelze rezervaci ubytování provést závazně, ale jakmile jej obdržíme, snažíme se vždy podle aktuálních možností těmto požadavkům vyhovět.

 7. V případě, že od vás neobdržíme žádné požadavky na ubytování, stravu nebo termín nástupu, vyzvou vás pracovnice našeho rezervačního oddělení tzv. zvacím dopisem k nástupu na nejbližší volný termín v kapacitách (lázeňských budovách), které vaše zdravotní pojišťovna smluvně sjednala jako bezdoplatkové (pacienti docházejí na léčení i stravu do jiných budov). Tyto kapacity disponují výhradně dvoulůžkovými pokoji, kdy je druhé lůžko obsazeno jiným pacientem. V případě, že jsou tyto kapacity v době platnosti vašeho návrhu obsazené, nabídneme vám jiné ubytování s doplatkem, abychom nemuseli váš návrh odeslat do dalších lázní v pořadí. Při výběru takového ubytování vycházíme z vašeho případného předchozího pobytu.
   

 8. Pokud nevíte, zda budete mít schválený návrh na lázeňskou péči, ale chcete se v našich lázních léčit, můžete si písemně rezervovat termín bez udání konkrétní specifikace pobytu. Tuto možnost využijte rovněž v případě, chcete-li výslovně jednolůžkový pokoj, protože jejich kapacita je omezená. Za rezervační poplatek 3 000 Kč si zarezervujete kategorii pokoje a budovu na pobyt v délce 21 či 28 nocí. Pokud do lázní nepřijde měsíc před termínem nástupu váš schválený lázeňský návrh, vyzveme vás k výběru samopláteckého pobytu o minimální délce 21 nocí a k úhradě zálohy, od které odečteme zmíněný rezervační poplatek. V případě neuhrazení zálohy propadá vaše rezervace i rezervační poplatek 3 000 Kč. Pokud zdravotní pojišťovna neumožní lázeňskou péči formou KLP, ale pouze jako PLP, odečteme rezervační poplatek 3 000 Kč od příplatku k PLP (podobně jako v případě přechodu na samoplátecký pobyt). Vyplněný objednávkový formulář s požadavky na pobyt zašlete e-mail na adresu lecebnenavrhy@laznejachymov.cz nebo poštou na naši adresu: Léčebné lázně Jáchymov a. s., T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov. Nebo můžete využít online objednávkový formulář.

Pokud chcete vše urychlit, máte možnost si schválený léčebný návrh na pojišťovně vyzvednout osobně a spolu s případnými požadavky vyplněnými na objednávkovém formuláři nám zaslat v jedné společné obálce poštou sami. Objednávkový formulář s požadavky na ubytování můžete přiložit k návrhu již u svého obvodního lékaře ještě před odesláním ke schválení pojišťovně.

Stručný indikační seznam

Seznam léčených onemocnění

Skupiny onemocnění Kódy indikace uvedené v návrhu
Nemoci pohybového ústrojí VII/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Nemoci nervové

VI/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Nemoci a poruchy výměny látkové

IV/1 – diabetes mellitus

Nemoci oběhového ústrojí

II/4, 5

Nemoci kožní

X/5

Detailní indikační seznam si můžete stáhnout ve formátu PDF. Ne všechny ZP ale u nás hradí léčbu všech kódů indikací (nemocí).

Kontraindikace

Radonová léčba není vhodná pro těhotné a kojící ženy a stejně tak ani pro děti a mládež do 18 let. Není doporučována pacientům s aktivním maligním nádorem nebo těm, kteří jsou dva roky po operaci či jiné terapii nádorového onemocnění – pokud ovšem onkolog nezaujme k radonové léčbě souhlasné stanovisko.

Bezpečnost

Celková dávka záření, kterou během pobytu v lázních absorbujete, není vyšší než při provedení jednoho rentgenového snímku. Léčebné lázně Jáchymov a.s. důsledně dbají na opatření týkající se absolutní bezpečnosti jak pacienta, tak zaměstnance.

Návrh u pojišťovny neprošel?

Léčit se můžete i jako samoplátce

Nepotřebujete žádná lékařská doporučení. Nebo zkuste postupovat podle níže uvedeného postupu odvolání.

Postup při zamítnutí léčebného návrhu

 1. Pokud revizní lékař zdravotní pojišťovny léčebný návrh neschválí, uvede buď na samotném zamítnutém návrhu, nebo v průvodním dopise věcné zdůvodnění zamítnutí návrhu a připojí stručné poučení o možnosti podat do 15 dnů od vrácení návrhu odvolání.
   
 2. Odvolání by měl podat lékař, který lázeňský návrh vystavil. V odvolání je třeba uvést jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, informaci o tom, proti kterému rozhodnutí se odvoláváte a v čem s rozhodnutím posudkového lékaře nesouhlasíte. Odvolání je vhodné doložit důkladnějším lékařským odůvodněním návrhu. Zde je vhodné se dopodrobna v návrhu zabývat všemi vašimi zdravotními komplikacemi a zdůvodnit, jak lázeňská léčba pomůže k jejich kompenzaci. Zároveň by měl předepisující lékař vědět, zda některá z vašich případných přidružených zdravotních potíží není kontraindikací ke předepisované lázeňské léčbě. Odvolání je třeba podat u vaší zdravotní pojišťovny.
   
 3. V případě, že se nestihnete odvolat v 15denní lhůtě, požádejte svého ošetřujícího lékaře o vystavení nového návrhu na lázeňskou léčbu s lepším medicínským zdůvodněním. V případě, že by vám ani poté nebyl návrh schválen, můžete se proti neschválení odvolat. Odvolávat se můžete v případě zdravotní pojišťovny i několikrát opakovaně. Vždy je však nutné odvolání doložit lepším medicínským zdůvodněním.
   
 4. Podat písemnou žádost o přehodnocení rozhodnutí revizního lékaře může také samotný pacient nebo jeho rodina. V takovém případě je nutno doložit kopii vaší zdravotní dokumentace a ideálně nový zdravotní posudek lékaře zhotovený přímo pro odvolání.

Vše o lázních
Jáchymov

Indikace a kontraindikace

Historie
lázní

Slevy a výhody