Péče plně hrazená pojišťovnou

Komplexní lázeňská péče

Informace

Co obsahuje komplexní lázeňská péče?

Délku komplexní lázeňské péče stanovuje platný indikační seznam* dle jednotlivých diagnóz na 21 nebo 28 dní. KLP čerpáte v době své pracovní neschopnosti. Váš návrh na KLP platí zpravidla 3 měsíce od data vystavení (pokud není v podrobném indikačním seznamu stanoveno jinak).

Upozornění: KLP nelze realizovat na hotelu Astoria.

Zdravotní pojišťovna hradí celou lázeňskou péči

  • vlastní léčebné výkony

  • ubytování na lůžku ve dvoulůžkovém pokoji v jednom ze dvou sjednaných standardů ubytování – A (pokoj s vlastním příslušenstvím) nebo B (pokoj bez vlastního příslušenství, koupelna je společná pro více pokojů)

  • plnou penzi (racionální a dietní stravu dle „Lázeňského dietního systému“)

Kapacita pokojů, kterou v daných standardech zdravotní pojišťovny nasmlouvaly, je omezená. Konkrétně jde o lázeňský dům Lužice s úhrnnou kapacitou 101 lůžek. Pokud je v době platnosti vašeho návrhu tato budova obsazená, nabídneme vám zvacím dopisem, popřípadě telefonicky nebo e-mailem ubytování v ostatních kapacitách. Ubytování v nich je ale spojeno s povinností uhradit doplatek do jejich ceny, který uvádíme v přiloženém ceníku. Pokud takovou variantu odmítnete, jsme nuceni váš návrh odeslat do dalších lázní v pořadí.

Vždy je třeba počítat s tím, že i při ubytování s doplatkem s vámi bude na pokoji ubytován další pacient. Připlatit si můžete i jednolůžkový pokoj, ale jejich kapacita je omezená, proto doporučujeme takový pokoj rezervovat s velkým předstihem, tedy ještě před schválením návrhu pojišťovnou. Připlatit si můžete rovněž za nadstandardní rautové stravování u kapacit, které nemají v doplatku takové stravování zahrnuto (Lužice).


Strava

Pacienti ubytovaní v lázeňském domě Lužice mají od své zdravotní pojišťovny hrazenou plnou penzi (racionální a dietní stravu). Strava je podávána v restauraci v komplexu Curie. Všechny ostatní kapacity mají v ceně doplatku již rautové stravování zahrnuto.


Vyžádaný termín nástupu

V případě, že vám z nejrůznějších důvodů nevyhovuje způsob stanovení nástupu formou předvolání, máte možnost požádat o tzv. „Vyžádaný termín nástupu na KLP“. Ve svém požadavku, který je třeba zaslat písemně (ideálně na objednávkovém formuláři e-mailem nebo poštou), uvedete požadovaný týden nástupu a kategorii pokoje. Těmto požadavkům vždy podle možností vycházíme vstříc. O akceptované změně včetně konkrétního nástupního dne (pondělí, úterý, středa a čtvrtek) Vás budeme informovat a zároveň Vás vyzveme k úhradě nevratného manipulačního poplatku 3.000 Kč. Poplatek musí být uhrazen ještě před nástupem na léčení.


Komplexní lázeňská péče a doprovod

V případě, že to vyžaduje váš zdravotní stav, může revizní lékař pojišťovny schválit na návrh ošetřujícího lékaře pobyt průvodce. Standardní ubytování a stravu průvodce hradí potom zdravotní pojišťovna. Průvodce je s vámi ubytován v jednom pokoji po celou dobu vašeho pobytu a je vám kdykoliv k dispozici. Pokud ošetřující lékař průvodce pro váš pobyt nenavrhne, můžete využít naší zvýhodněné ceny pro doprovod – návštěvu, viz. Slevy a výhody.


Léčba
hrazená ZP

Příspěvková lázeňská péče

Ambulantní
péče

Léčebné pobyty pro samoplátce