Péče hrazená pojišťovnou bez ubytování

Ambulantní léčení

Informace

Ambulantní rehabilitace hrazená ze ZP

Na základě poukazů K a FT lze v lázních na náklady pojištění absolvovat i ambulantní rehabilitaci. Dle platného seznamu výkonů mohou procedury s užitím přírodního zdroje (radonové koupele) tímto způsobem čerpat klienti těchto zdravotních pojišťoven:

  • ZP MVČR
  • ČPZP
  • Revírní ZP

Vhodnější je čerpání na základě poukazu K (doporučení k rehabilitaci v lázních Jáchymov) včetně předložení malého krevního obrazu. Ten je možné za poplatek zajistit také na místě.

Klienti ostatních ZP mohou radonové koupele čerpat pouze na vlastní náklady. Ambulantní služby, respektive jejich čerpání na náklady pojištění, jsou navíc v ČR poměrně složitě regulovány, a to jak na straně zdravotnického zařízení limitací ročního objemu úhrady, tak na straně pacienta limitací frekvence opakování takové rehabilitace. Z výše uvedených důvodů se proto před vystavením zmíněných poukazů vaším lékařem informujte na možnosti takového léčení u vaší zdravotní pojišťovny a o aktuálních kapacitních možnostech našich lázní.


Poukaz na vyšetření / ošetření K: vystaví kterýkoliv lékař, pacient je následně vyšetřen lázeňským lékařem a jsou mu předepsány léčebné procedury. Platnost poukazu není časově limitována, avšak musí odpovídat aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta.

Poukaz na vyšetření / ošetření FT: ošetřující lékař (většinou rehabilitační, ortoped nebo neurolog) předepíše léčebné procedury vč. jednoznačné specifikace (název, technika, metoda, část těla atd.) i jejich celkového počtu. Pacient není již vyšetřen lékařem v lázních. Rovnou čerpá předepsané procedury. První proceduru musí klient absolvovat nejpozději 7 pracovních dní od vystavení poukazu.


Léčebné lázně Jáchymov a.s. mají smlouvu na čerpání procedur na FT nebo K poukaz uzavřenou s těmito pojišťovnami:

205 - CPZP

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

211 - ZPMVCR

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

111 - VZP

Všeobecká zdravotní pojišťovna
 

201 - VOZP

Vojenská zdravotní pojišťovna České Republiky

207 - OZP

Odborová zdravotní pojišťovna

213 - RBP-ZP

Revírní bratrská pokladna - zdravotní pojišťovna


Poukazy je možné v lázních Jáchymov využít 1x za čtvrtletí (rozmezí mezi opakovaným využitím je 89 dní). Před zahájením ambulantní rehabilitace je nutné se telefonicky informovat na uvedených kontaktech o kapacitní situaci a domluvit se na možném termínu léčby.

Přihlášení na ambulantní léčbu:

  • Lázeňský komplex Curie: +420 353 831 632
  • pondělí - pátek 8.00 - 15.00 hod.
     
  • Brachyradium terapie (Jáchymovské krabičky): +420 353 831 371
  • pondělí - pátek 8.00 - 14.00 hod.

Před zahájením BRT léčby je nutné předložit krevní obraz a RTG postižené části těla. Rádi vám tato vyšetření za úhradu zajistíme. BRT lze absolvovat na náklady zdravotní pojišťovny jen na základě poukazu K nikoliv FT. Více informací nalznete v naší brožuře Jak do lázní (PDF).

Léčba
hrazená ZP

Komplexní lázeňská péče

Příspěvková lázeňská péče

Léčebné pobyty pro samoplátce