Lázně jáchymov

Brachyradiumterapie

Celosvětový unikát léčby bolesti

Pokračujte směrem dolů

Jde o téměř sto let starou léčbu.

Již mnoha lidem pomohla v úlevě od chronických bolestí zad i velkých kloubů při artróze, revmatologických a jiných onemocněních, na které dostupné léky buď nezabírají, nebo je hosté pro časté vedlejší účinky nemohou užívat. Umožní v případě potřeby oddálit operační výkony, a to včetně kloubních náhrad. Tato forma léčby je světovou raritou, kterou lze absolvovat pouze v jáchymovských lázních.

Jak se procedura provádí?

Terapie se aplikuje v Radiologickém pavilonu mimo lázeňské domy. Prostory v budově jsou speciálně upraveny pro poskytování této procedury (olověné stěny mezi pokoji). V objektu je umístěna i vlastní radiologická laboratoř lázní, která pravidelně měří obsah radonu ve vanách, sleduje dávky ozáření zaměstnanců a dohlíží na dodržování předepsaných postupů při terapiích, využívajících princip radioaktivity. Všechny postupy schvaluje Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Pod kontrolou lékaře

Celou proceduru může klient absolvovat pouze z indikace lékaře, dávkování ozáření je pod kontrolou specialisty, radioterapeuta. Není to tedy procedura „na přání“. Jáchymovští lékaři však dokáží její aplikací přivodit svým pacientům takovou úlevu, že se řada lidí vrací do Jáchymova na léčení právě díky této staré, tradiční, ale přesto ojedinělé a zvláštní léčbě pohybového aparátu, díky které dochází ke zmenšení obtíží a tím k celkovému zlepšení kvality života. Proceduru je možné absolvovat též ambulantně.

Šetrnost, s jakou je záření aplikováno, je velmi cenná. Jde o velmi pomalé, déletrvající a šetrné ozáření příslušné lokality v nenádorové indikaci, které s určitým zpožděním pěti až šesti týdnů přinese pacientovi zmírnění bolestí a útlum lokální zánětlivé reakce až na několik měsíců.

Upozornění

Stejně jako při ostatních terapiích zářením, není tato metoda vhodná u pacientů s maligním nádorem a dalších 5 let po ukončení onkologické léčby, u těhotných žen, na místa s implantáty nebo poškozenou kůží, u těžších poruch krvetvorby nebo do 2 měsíců po místní aplikaci kortikoidů.

Centrum léčby

Radiologický pavilon

Provozní doba: Pondělí - Pátek 07:00 - 14:30
Informace a objednávky: +420 353 831 371

Procedura Předpis Radiologický pavilon Radium Palace Běhounek Komplex Curie Cena
Sestavení plánu lékařem ANO

1 370 Kč
Aplikace na 1 ozařovací pole ANO 1 800 Kč

Jáchymovské krabičky

Brachyradiumterapie (BRT)

Jsou světovou raritou, které je možné absolvovat pouze v jáchymovských lázních.

Tato forma léčby se prováděla od roku 1911 v Lázeňské budově. Roku 1921 byl pro účely brachyradiumterapie otevřen nový Prozařovací pavilon, který dnes nese název Radiologický pavilon. Původně nabízel 8 komfortně vybavených pokojů pro celoroční provoz.

V roce 1969 se krabičky přestěhovaly do Lázeňského ústavu Astoria, do části nazývané Heiner.

V polovině 70. let prošel Radiologický pavilon (dříve nazvaný Vyšetřovací ústav) velkou rekonstrukcí a budova sloužila dlouhá léta radiologické terapii, diagnostice a biochemické laboratoři.

Po rekonstrukci v roce 2015 byl pavilon znovu otevřen 8. ledna 2016. V 1. patře budovy se nachází oddělení brachyradiumterapie. Nově vybudované pokoje (11 jednolůžkových a 1 dvoulůžkový) nabízejí pacientům moderní zázemí a komfort. Obnovou prošlo i vlastní pracoviště brachyradiumterapie, ordinace lékaře a zázemí zaměstnanců. 

Kdo může absolbovat BRT

Brachyradiumterapii může absolvovat pacient na léčebném pobytu v lázních pouze na základě doporučení lékaře anebo ambulantně, a to na doporučení ošetřujícího lékaře, který vystaví poukaz K. Pacienti na léčebném pobytu mohou využít možnosti dopravy na terapii vozem lázní.

Co léčíme v Jáchymově?

Čím léčíme v Jáchymově?

Léčivé zdroje Jáchymova

Indikace a kontraindikace