Lázně jáchymov

Léčivé zdroje

Důležitou součástí jáchymovských lázní je důl Svornost, kde se jímají léčivé radonové vody a odkud se následně dopravují do balneoprovozů v lázeňských sanatoriích.

Pokračujte směrem dolů

bohatství přírody

Důl Svornost

Důl Svornost byl založen téměř současně s městem Jáchymov (1518), svůj současný název (německy Einigkeit) nese od roku 1530. Jedná se tedy o nejstarší dosud provozovaný důl nejen v Čechách, ale pravděpodobně i v celé Evropě.

V průběhu 16. století byl důl Svornost využíván pro těžbu stříbra. Od poloviny 19. stol. se stala hlavním těženým nerostem uranová ruda – smolinec. Hlavní rozmach těžby uranu nastal po roce 1945 a trval do roku 1962, kdy byly dobývací práce pro vyčerpání zásob postupně ukončeny. Již na začátku 20. století bylo zjištěno, že některé v podzemí zastižené prameny důlní vody vykazují vysoký obsah radonu a že působí příznivě na léčení různých nemocí či poranění. Na základě toho došlo v roce 1906 k založení prvních radonových lázní (dvě vany v domě čp. 282), přičemž pro koupele byla využívána voda z tzv. Štěpových pramenů na patře Daniel u jámy Rovnost. Voda byla zpočátku donášena do lázní v putnách či dovážena koňským povozem, od roku 1908 byla přiváděna potrubím do kabin, zřízených v uranové továrně, od roku 1911 pak do koupelí v nově postavené Lázeňské budově. Jelikož se kapacita Štěpových pramenů stala začátkem 20. let minulého století nedostatečnou, bylo rozhodnuto využít pro lázeňskou péči vydatný pramen radonové vody, který byl naražen již v roce 1864 při pokusu prohloubit jámu Svornost z 12. na 14. patro a který v té době zatopil důl Svornost v celém úseku mezi 12. patrem a patrem Daniel. K tomu účelu byly v roce 1924 zatopené prostory dolu vyčerpány, celý důl zrekonstruován a rovněž byly vybudovány základní technické objekty pro jímání a čerpání vody z uvedeného pramene. U příležitosti návštěvy Marie Curie na dole Svornost v roce 1925 byl pramen nazván Curie. Tento pramen se stal hlavním zdrojem radonové vody pro potřeby lázní až do začátku 60. let, tzn. až do ukončení těžby uranu.

V souvislosti s dalším plánovaným rozvojem lázní bylo ve stejné době rozhodnuto (zač. 60. let), že důl Svornost, tvořený jámami Svornost a Josef, bude po ukončení těžby uranu nadále využíván pro jímání a čerpání radonových vod. K tomu účelu zde byly v letech 1962-64 provedeny nezbytné zajišťovací práce vč. výstavby tlakových hrází, oddělujících důl Svornost od ostatní části ložiska, určené k zatopení. Zároveň zde byl proveden rozsáhlý hydrologický průzkum, v jehož rámci byly na 12. patře dolu Svornost objeveny další dva prameny radonové vody, a to pramen C1 (1960) a pramen Běhounek (1962). Po ukončení všech těchto zajišťovacích a průzkumných prací byl důl Svornost dne 1.4.1964 předán Státním lázním Jáchymov.

Jáchymovské prameny

Během uplynulých 40 let byly mimo jiné provedeny rozsáhlé rekonstrukce jámy Josef (1983-87) a jámy Svornost (1992-96), v roce 2000 byl navrtán další pramen nazvaný Agricola. V současné době jsou tedy na 12. patře dolu Svornost v hloubce 500 m pod povrchem využívány 4 prameny, a to:

Pramen Curie vydatnost 30 l / min. teplota 29 °C obsah radonu 5 kBq / l
Pramen C1 vydatnost 30 l / min. teplota 29 °C obsah radonu 11 kBq / l
Pramen Běhounek vydatnost 300 l / min. teplota 36 °C obsah radonu 10 kBq / l
Pramen Agricola vydatnost 10 l / min. teplota 29 °C obsah radonu 20 kBq / l

Voda ze všech těchto pramenů je jímána do bazénu na 12. patře a odtud čerpána na výšku 400 m do akumulační nádrže na patře Barbora. Z nádrže je pak radonová voda spouštěna na patro Daniel a po něm v potrubí o celkové délce cca 3000 m vedena do jednotlivých balneoprovozů. Pro zajištění maximální kvality radonové vody bylo v roce 2001 položeno nové potrubí o délce 2700 m v podzemí, průběžně rovněž probíhá výměna přívodního potrubí do jednotlivých lázeňských sanatorií.

Co léčíme v Jáchymově?

Čím léčíme v Jáchymově?

Historie
lázní