Lázně Karlovy Vary

Léčivé zdroje

Karlovarská termální voda je zcela jedinečná svým chemickým složením i fyzikálními vlastnostmi.

Pokračujte směrem dolů

bohatství přírody

Tajemství karlovarských pramenů

Zdejší termální prameny, jejichž teplota dosahuje až 73,4 oC, náleží podkrušnohorské oblasti kyselek. Vlivem vysoké teploty termy zde vystupuje mechanická směs vody a plynného CO2 , což způsobuje mj. přerušovaný charakter výstřiku Vřídla.

Zatímco základní chemické složení všech výronů termy je téměř shodné, liší se jednotlivé prameny navzájem svou teplotou, obsahem volného rozpuštěného oxidu uhličitého, radioaktivitou a koncentrací vedlejších a stopových látek. Z hlediska hydrochemického a genetického je chemismus karlovarských pramenů mimořádně komplikovaný a tudíž i mimořádně zajímavý. V odborné terminologii jde o termální, hypotonickou, silně mineralizovanou minerální vodu typu Na-HCO3SO4Cl (alkalickou glauberovou slanou, dle starší nomenklatury alkalicko-salinicko-muriatickou). Velkou roli v léčivém efektu užívání těchto vod má obsah farmakodynamicky účinných látek.

Pro potřeby lázeňství, tedy k pitným kúrám, prováděným v pěti kolonádních objektech a čtyřech pramenních pavilonech či glorietech, a k dalším vnitřním či zevním balneacím je dnes využíváno 14 pramenů vyhlášených za přírodní léčivé zdroje, vytékajících v 21 pramenních vázách : Vřídlo, pramen Karla IV., Dolní Zámecký pramen, Horní Zámecký pramen, Tržní pramen, Mlýnský pramen, pramen Rusalka, pramen knížete Václava, pramen Libuše, Skalní pramen, pramen Svobody, Sadový pramen nový a Sadový pramen starý, Hadí pramen a pramen Štěpánka. Zvláštní roli hraje v  pramen Dorotka, který je vlastně výronem suchého CO2 , doprovázeným malým množství teplé vody.

Nejstarší složky této vody jsou starší než 25 000 let, plynný oxid uhličitý je projevem postvulkanické aktivity zdejšího území. V minerální vodě je obsaženo velké množství hlavních, vedlejších i stopových prvků. Významný je např. obsah selenu, jenž má schopnost odstraňovat z těla kumulativní jedy (olovo, kadmium aj.) a zřejmě i radionuklidy.

Prameny jsou slabě radioaktivní, zlomové struktury, ve kterých cirkuluje termální voda, emitují do atmosféry řadu významných látek, které zřejmě mají příznivý vliv na lidský organismus.

Zdroj: Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů. Celý text nelznete zde.

Karlovarské prameny

Přehled léčebných zdrojů

VŘÍDLO

Místo vývěru: Vřídelní kolonáda
Prvně zachycen: 16. století
Teplota: 73,4°C
Vydatnost: 2000 l/min
Obsah CO2: 400 mg/l

PRAMEN KARLA IV.

Místo vývěru: Tržní kolonáda
Prvně zachycen: 1769
Teplota: 65,8°C
Vydatnost: 4,8 l/min
Obsah CO2: 250-450 mg/l

DOLNÍ ZÁMECKÝ PRAMEN

Místo vývěru: Tržní kolonáda
Prvně zachycen: 1769
Teplota: 48,6°C
Vydatnost: 2,5 l/min
Obsah CO2: 600 mg/l


HORNÍ ZÁMECKÝ PRAMEN

Místo vývěru: Zámecká kolonáda
Prvně zachycen: 1769
Teplota: 51,1°C
Vydatnost: 1,5 l/min
Obsah CO2: 600 mg/l

TRŽNÍ PRAMEN

Místo vývěru: Tržní kolonáda
Prvně zachycen: 1838
Teplota: 63,8 °C
Vydatnost: 4,9 l/min
Obsah CO2: 500 mg/l

MLÝNSKÝ PRAMEN

Místo vývěru: Mlýnská kolonáda
Prvně zachycen: 16. století
Teplota: 57,8°C
Vydatnost: 4,5 l/min
Obsah CO2: 600 mg/l


PRAMEN RUSALKA

Místo vývěru: Mlýnská kolonáda
Prvně zachycen: 16. století
Teplota: 60,6 °C
Vydatnost: 4-7 l/min
Obsah CO2: 600 mg/l

PRAMEN KNÍŽETE VÁCLAVA

Místo vývěru: Mlýnská kolonáda
Prvně zachycen: 1784
Teplota: 65,4 °C a 58,6 °C
Vydatnost: 4 l/min a 2 l/min
Obsah CO2: 500 mg/l

PRAMEN LIBUŠE

Místo vývěru: Mlýnská kolonáda
Prvně zachycen: 70. léta 19. století
Teplota: 61,5°C
Vydatnost: 3-5 l/min
Obsah CO2: 550 mg/l


SKALNÍ PRAMEN

Místo vývěru: Mlýnská kolonáda
Prvně zachycen: 1845
Teplota: 44,9°C
Vydatnost: 2,2 l/min
Obsah CO2: 650 mg/l

PRAMEN SVOBODA

Místo vývěru: altán pramene Svoboda
Prvně zachycen: počátek 60. let 19. století
Teplota: 61,7°C
Vydatnost: 5 l/min
Obsah CO2: 550 mg/l

SADOVÝ PRAMEN

Místo vývěru: Vojenský lázeňský ústav
Prvně zachycen: 1852
Teplota: 39,1 °C
Vydatnost: 1,5 l/min
Obsah CO2: 750 mg/l


PRAMEN ŠTĚPÁNKA

Místo vývěru: altán Aloise Kleina
Prvně zachycen: 1884
Teplota: 14,2°C
Vydatnost: 2,5 l/min
Obsah CO2: více než 1200 mg/l

HADÍ PRAMEN

Místo vývěru: Sadová kolonáda
Prvně zachycen: 2001
Teplota: 28,1°C
Vydatnost: 1,8 l/min
Obsah CO2: 1600 mg/l

ŽELEZNATÝ PRAMEN

Místo vývěru: kolonáda Železnatého pramene
Prvně zachycen: 1852
Teplota: 11,9 °C
Vydatnost: 1,8 l/min
Obsah CO2: 1600 mg/l