curie spa resort

Ubytování

Čas příjezdu (check in)
Pokoj je k dispozici od 14 h. Případný doplatek za ubytování se hradí v den nástupu. Před začátkem či po skončení pobytu si mohou hosté uložit zavazadla do určeného prostoru hotelu. Zajistí hotelová recepce.

Čas odjezdu (check out)
V den odjezdu je Vám pokoj k dispozici  do 11 h. Pokoj, který host opouští, je ve stavu, v jakém jej převzal dnem nástupu. Jakékoliv změny či škody hlásí host ve vlastním zájmu na recepci. V případě, že potřebujete zůstat na pokoji déle, kontaktujte prosím recepci s předstihem. Klíč odevzdejte v recepci hotelu. Chcete-li z pokoje odnést zavazadlo, či si jej uschovat, obraťte se, prosím, na recepci.

Dovolujeme si Vás upozornit, že nebudete-li moci z jakéhokoliv důvodu uvolnit pokoj ve stanovený čas, budeme Vám účtovat poplatek za překročení stanovené ubytovací doby. Pokud má host zájem zůstat v den odjezdu na pokoji i po 11. h a ubytovatel mu to může umožnit, uhradí host částku dle platného ceníku.

Orientační tabule znázorňují pomocí piktogramů. Pokud přeci jen nenajdete Vámi požadované místo, obraťte se na naše recepce.

Pro vstup do komplexu přes budovu Praha použijte prosím čip, který jste obdrželi v den nástupu.

V objektech LLJ je kouření zakázáno, včetně balkonů na pokojích. Tento zákaz se vztahuje i na elektronické cigarety. Děkujeme, že toto nařízení respektujete. Výjimkou jsou kuřácké zóny. V případě porušení zákazu kouření účtujeme mimořádný úklid dle platného ceníku.

S ohledem na prostředí hotelu a zdraví hostů (alergie), nesušte a nepřechovávejte na pokojích houby nebo jiné lesní plody.

Dbejte, prosím, na pohodlí ostatních hostů, omezením hluku.

Zbraně, výbušniny, omamné látky, či jiné nebezpečné chemikálie, s výjimkou léčivých přípravků určených pro potřebu hosta, nevnášejte do objektů LLJ.

Ztráty a nálezy
K
ontaktujte, prosím, housekeeping manažera nebo recepci Curie.

Z bezpečnostních důvodů nesmí děti mladší 10ti let zůstat v pokoji či v ostatních prostorách komplexu bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody, způsobené dětmi, nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce, respektive osoba, která nad nimi měla vykonávat dohled.

Ubytovatel může od smlouvy o ubytování a léčení odstoupit v případě, že host i přes upozornění hrubě porušuje domovní a ubytovací řád, či dobré mravy.

Domácí mazlíčci, (psi a kočky) mohou být umístěni na pokoji lázeňského hotelu pouze se souhlasem ubytovatele. Pro jejich ubytování platí zvláštní pravidla. Informace poskytuje rezervační oddělení nebo hotelová recepce.

Elektrické spotřebiče
Z důvodu požární bezpečnosti je v pokojích celého komplexu zákaz používání vlastních elektronických spotřebičů, které nejsou ve vybavení pokoje, vyjma vysoušeče vlasů, holicího strojku, masážního strojku, notebooku, tabletu a obdobných drobných elektrických spotřebičů, to vše za předpokladu, že tyto spotřebiče nemají žádné technické vady a splňují veškeré atesty a homologace dle právních předpisů ČR nebo EU. Ve všech prostorách lázní je el. napětí 230 V. Při odchodu z pokoje se prosím přesvědčte, zda jsou zhasnuta světla, uzavřeny vodovodní kohoutky a zavřená okna.

Za škody, způsobené nešetrným zacházením a následným poškozením zařízení našeho hotelu, budeme požadovat náhradu vzniklé škody.

Recepce
Nepřetržitá 24-hodinová služba.

Klíč od pokoje
Ztrátu klíče (karta, čip) je host povinen neprodleně nahlásit na recepci. Pokud tak neučiní, hotel nenese žádnou odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče (karty, čipu). Za ztracený klíč (kartu, čip) je hostu účtován poplatek dle vzniklé škody. Tento poplatek je host povinen uhradit nejpozději v den odjezdu.

Televize
Všechny naše pokoje jsou vybaveny TV se satelitním příjmem. Seznam televizních programů najdete vedle televizoru. Televizní programy jsou trvale naladěny. Je zakázáno manipulovat s jejich nastavením.

Parkování
V areálu lázní jsou parkovací místa zpoplatněna. Místo na parkovišti si může host předem objednat. Parkovné je za poplatek, dle aktuálního ceníku.

Úklid a vybavení pokoje
Ubytovaný host umožní pokojské vstup do pokoje za účelem úklidu na dobu nezbytně nutnou a dále pak kdykoliv v dalších zdůvodněných případech (důvody technického, zdravotního, hygienického, či bezpečnostního charakteru).

Vázu na květiny, polštáře a přikrývky navíc, nástavec na WC, apod., Vám ráda zajistí pokojská nebo recepce. Hosté hotelu nejsou oprávněni přemisťovat nábytek (zařízení), provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě a zařízení umístěných na pokoji či ve společných prostorách hotelu. Není povoleno vynášet vybavení z pokoje.

Nerušit
Jestliže nechcete být na pokoji rušeni, pověste zvenku na kliku dveří cedulku ,,Nerušit, prosím“, kterou najdete na vstupních dveřích nebo na věšáku v předsíni.

Návštěvy na pokoji
Návštěvu je nutné hlásit s předstihem na hotelové recepci. Pokud se návštěva zdržuje přes noc, přespání bude účtováno dle platného ceníku. K přijímání návštěv jsou určeny společenské prostory hotelu. V ubytovací části mohou být návštěvy přijímány 8-22 h se souhlasem pracovníka recepce. Mimo tuto dobu mají do ubytovací části přístup pouze ubytovaní hosté.

Noční klid
Doba nočního klidu je 22:00 - 6:00.

Stížnosti a návrhy na zlepšení činnosti hotelu je nutné uplatnit v průběhu pobytu hosta u vedení hotelu. Reklamace po odjezdu hosta bez doloženého potvrzení ze strany ubytovatele nebudou akceptovány.

Požární poplach
Ubytovací objekty jsou vybaveny elektrickou požární signalizací (EPS). V případě vyhlášení poplachu (houkání sirény, příp. výzva evakuačním rozhlasem) opusťte co nejrychleji objekt, použijte únikovou cestu vyznačenou na únikovém plánu. Ten je umístěn na vchodových dveřích každého pokoje. V žádném případě  nepoužívejte  výtah a  vyčkejte (na shromaždišti) na další pokyny. Snímací čidla umístěná na pokojích reagují především na kouř, ale mohou reagovat i na použití chemických látek (např. laku na vlasy). V případě zjištění požáru, úniku vody, nebo plynu tuto skutečnost okamžitě oznamte na recepci hotelu. Na každém patře je Vám k dispozici pokojská, která kromě úklidu zajišťuje také nahlášení oprav zařízení.             

PLATEBNÍ KARTY A DOPORUČENÍ
Platby platebními kartami VISA, Eurocard, American Expres a Mastercard s Vámi rádi provedeme v denních hodinách. Bližší informace v recepci.