curie spa resort

Domovní řád

Tento ubytovací řád platí pro všechna ubytovací zařízení (dále jen „hotel“) provozovaná společností Léčebné lázně Jáchymov a.s., IČ 29211808, se sídlem Jáchymov, T. G. Masaryka 415, PSČ 362 51, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1603 (dále jen „LLJ“).

 1. Při nástupu do lázeňského hotelu bude každý host seznámen se způsobem ubytování pracovníkem recepce a s průběhem léčení ošetřujícím lékařem.
 2. Při příjezdu jsou pokoje k dispozici v den nástupu od 14:00 hodin, při odjezdu host uvolní pokoj do 11:00 hodin. Při ukončení léčebného pobytu host odevzdá na ošetřovně lékařský předpis, který je nedílnou součástí zdravotní dokumentace.
 3. V době od 13.00 hodin do 15.00 hodin (odpolední klid) a v době od 22.00 do 6.00 hodin (noční klid) jsou hosté a jejich návštěvy povinni omezit veškeré činnosti, které by mohly v této době obtěžovat hlukem ostatní hosty.
 4. Vzhledem ke zdravotnickému charakteru zařízení je kouření v objektech LLJ zakázáno.
 5. Škoda způsobená nedodržením zákazu kouření jde na vrub klienta.
 6. Pro uložení cenností, peněz a šperků jsou k dispozici bezpečnostní schránky na pokojích a v recepci. 
 7. V případě ztráty klíče (karta, čip) je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. V případě, že tak neučiní, hotel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče (karta, čip). Za ztracený klíč (karta, čip) je hostu účtován poplatek dle vzniklé škody. 
 8. Televizní programy jsou trvale naladěny na přístroji a je zakázáno manipulovat s jejich nastavením.
 9. Hosté hotelu nejsou oprávněni přemísťovat nábytek (zařízení), provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě a zařízení umístěných na pokoji či ve společných prostorách hotelu. Není povoleno vynášet vybavení z pokoje. Věšení prádla na okna pokoje není povoleno.
 10. Z bezpečnostních důvodů nesmí děti mladší deset let zůstat v pokoji či v ostatních prostorách hotelu bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce, resp. osoba, která nad nimi měla vykonávat dohled.
 11. Z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží jejich osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, masážní strojky atd.), dále notebooky, tablety a obdobné drobné elektrické spotřebiče, to vše za předpokladu, že tyto spotřebiče nemají žádné technické vady a splňují veškeré atesty a homologace dle právních předpisů ČR nebo EU. 
 12. Host nesmí vnášet bez předchozího povolení hotelu na pokoj sportovní nářadí ani předměty, pro jejichž uložení je vyhrazeno jiné místo v hotelu, ani předměty nebezpečné, jako např. zbraně, výbušniny, omamné látky či jiné nebezpečné chemikálie s výjimkou léčivých přípravků určených pro potřebu hosta.
 13. K přijímání návštěv jsou určeny společenské prostory hotelu. V ubytovací části mohou být návštěvy přijímány pouze od 8:00 do 22:00 hodin se souhlasem pracovníka recepce. Mimo tuto dobu mají do ubytovací části přístup pouze ubytovaní hosté.
 14. Pro žehlení a čištění bot jsou v ubytovací části hotelu k dispozici vybavené prostory. Informace o praní prádla a čištění oděvů vám podají pracovníci recepce.
 15. Při odchodu z pokoje se prosím přesvědčte, zda jsou zhasnutá světla, uzavřeny vodovodní kohoutky a zavřená okna.
 16. Doba podávání jídel je uvedena na viditelném místě před restaurací. Ležícím hostům je možné na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře podávat jídlo na pokoje. Donáška jídel na pokoje bez doporučení lékaře je možná za úhradu dle aktuálního ceníku.
 17. Do restaurací a kavárny choďte vhodně společensky oblečeni. Z hygienických důvodů je zakázáno vynášet z restaurací nádobí a potraviny. V restauracích není povoleno používat mobilní telefony a jiná podobná zařízení.
 18. Při příjezdu před 14.00 hod a při odjezdu po 11.00 hod  si mohou hosté uložit zavazadla do šatny nebo do prostoru k tomu určenému v recepci Curie.
 19. Nepřetržitá zdravotní služba je zajištěna na ošetřovnách lázeňských hotelů Radium Palace, Běhounek a Curie.
 20. V případě zjištění požáru, úniku vody nebo plynu tuto skutečnost okamžitě oznamte na recepci hotelu a, bude-li to nutné, budovu okamžitě opusťte po trase vyznačené v únikovém plánu