vše co potřebujete vědět

Často kladené dotazy

Abychom našim klientům co nejvíce usnadnili nástup na pobyt do lázní popřípadě jeho objednání, připravili jsme pro vás nejčastější dotazy týkající se nejen léčby v jáchymovských lázních. Všechny důležité odpovědi naleznete na této stránce.

vše o radonu

Radon v otázkách a odpovědích

Co je radon?

Radon, respektive izotop radonu 222, je chemicky inertní plyn, který vyvěrá v krušnohorských hlubinách a rozpouští se v podzemních pramenech. Je zdrojem měkkého ionizujícího záření alfa. Takto obohacenou vodu čerpají lázně Jáchymov z dolu Svornost do svých balneoprovozů. Při radonové koupeli je tělesný povrch vystaven energetické sprše radonových alfa částic. A spouští se tak řetězec fyziologických reakcí, které napomáhají k regeneraci buněk, urychlují hojení a potlačují zánětlivé procesy. Radonová léčba je velmi šetrná a procedury jsou vhodné i pro lázeňské hosty vyššího věku. Odborně provedená radonová léčba dokáže výrazně snížit bolesti i konzumaci léků. Po absolvované léčbě dochází ke zlepšení kvality života po dobu 8–10 měsíců.

Může být radon pro naše tělo prospěšný?

Živé organismy na Zemi se vyvíjely v podmínkách ionizujícího záření, které při zrodu života dosahovalo mnohem vyšších hodnot radioaktivity, než jaké vykazuje přirozené životní prostředí dnes. Jistá dávka radioaktivity byla pro rozvoj života nezbytná a pro jeho normální vývoj je tomu tak i dnes.

Je léčebná terapie radonovou vodou bezpečná?

Léčby radonovou vodou se nemusíte bát. Na základě měření Státním úřadem pro jadernou bezpečnost lze kvantifikovat horní odhad obdržené dávky. Při nejdelší kúře (24 koupelí po 20 min.) obdrží pacient dávku max. 0,02 mSv, což je obdobná dávku, jakou obdrží např. při RTG snímku hrudníku vestoje. Léčebné lázně Jáchymov a.s. jsou držitelem Certifikátu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na provádění této léčby a na opatření týkající se absolutní bezpečnosti jak pacienta, tak zaměstnanců. Součástí jáchymovských lázní je i dozimetrická laboratoř, jejímž úkolem je dohled nad dodržováním předepsaných postupů jak při čerpání radonové vody, tak i následném podávání radonových koupelí v lázeňských zařízeních. Pravidelně a důkladně je sledován a kontrolován obsah radonu ve vodě i ve vzduchu. Každý léčící se host je při nástupu do lázeňského hotelu celkově vyšetřen jak klinicky, tak laboratorně.

Je v prostorách radonových koupelí zvýšené riziko výskytu radonu ve vzduchu?

Živé organismy na Zemi se vyvíjely v podmínkách ionizujícího záření, které při zrodu života dosahovalo mnohem vyšších hodnot radioaktivity, než jaké vykazuje přirozené životní prostředí dnes. Jistá dávka radioaktivity byla pro rozvoj života nezbytná a pro jeho normální vývoj je tomu tak i dnes.

Mají bublinky ve vodě vliv na obsah radonu a jeho množství?

Bublinky ve vaně nemají nic společného s radonem. Jedná se o vzduch, který se přisaje do vody při napouštění vany. Radon se ve vodě vyskytuje v takovém množství, které není schopno vytvořit ve vaně ani jednu bublinku. Pro zajímavost: při objemu vany 400 litrů a aktivitě radonu ve vodě 5 kBq/l činí objem radonu cca 30 milióntin mm3.

Je do radonové vody přidávána voda z běžného vodovodního řadu?

Do radonové vody není nikde přidávána voda „neradonová“. Jedinou úpravou, která se s vodou děje, spočívá v tom, že část radonové vody je v kotelnách lázeňských domů ohřáta na teplotu cca 60°C. Při napouštění vany je pak tato ohřátá radonová voda smíchána s neohřátou radonovou vodou (cca 25°C) tak, aby výsledná teplota vody ve vaně činila cca 35 – 36 °C.

Je množství radonové vody omezené?

Množství radonové vody je dostatečné a není potřeba ji ředit, neboť zdroj nevyužíváme objemově ani na 70 %.

Proč není možné v rámci léčebného programu absolvovat méně jak 10 koupelí v radonové vodě?

Je možné absolvovat jednu nebo tři koupele tzv. na zkoušku. Aby ale organismus stačil na léčbu zareagovat a nastartovat regenerační procesy, je potřeba absolvovat minimálně deset koupelí. Po poslední koupeli však regenerace nekončí, ale naopak pokračuje dalších čtyři až šest týdnů.

A jak dlouho vám načerpaná energie pomůže od bolesti?

Někomu i déle než 8 měsíců. Ve většině případů také výrazně poklesne spotřeba analgetik či jiných léků.

Jsou úspěchy radonové terapie vědecky doloženy?

Účinky radonové terapie dokládá řada studií. Z posledních zmíníme multicentrickou slepou randomizovanou studii Dr. Frankeho z německého Bad Elsteru z roku 2013. Výsledky ukázaly významnou úlevu od bolesti u pacientů s osteoartrozou nosných kloubů po skončení léčby. U revmatických zánětlivých onemocnění byla dosažena výrazná redukce bolesti s dlouhodobým trváním. Někomu i déle než 8 měsíců. Ve většině případů také výrazně poklesne spotřeba analgetik či jiných léků.


Státní poukazy

Časté dotazy týkající se státních poukazů

Proč zrovna podpora lázní?

Lázeňská zařízení se vlivem pandemie dostala do obrovských problémů. A to nejen bezprostředně v době nouzového stavu a uzavření provozů. Lázeňství je totiž významně závislé na zahraniční klientele a třeba v karlovarském regionu činil její podíl dokonce přes 70 %. Díky omezením na hranicích a v leteckém průmyslu tedy nelze její návrat do lázní ve druhém pololetí předpokládat. Na rozdíl od hotelového průmyslu, lázně navíc zaměstnávají kvalifikovaný zdravotnický personál, který je pro budoucnost oboru potřeba v těchto pohraničních regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti udržet. Cílem projektu COVID - Lázně je podpořit lázeňství razantním zvýšením tuzemské poptávky, která by nyní nahradila výpadek cizinců, a naučila nás Čechy více jezdit do lázní a pečovat o své zdraví i preventivně během celého roku. Podmínka setrvání v lázních minimálně 6 nocí a využití aspoň 5 procedur je motivována jak potřebou skutečně představit tuzemcům, co to je lázeňský ozdravný pobyt, tak zajistit, že v regionu stráví dostatečný čas, aby využili a podpořili další místní služby (restaurace, obchůdky, památky apod.).

Ve kterých lázních mohu voucher využít? A proč tam nejsou ty moje?

Účast v programu COVID - Lázně je pro lázeňská zařízení zcela dobrovolná a lázně samozřejmě zvažují pro i proti celého projektu. Klíčovou motivací je míra výpadku zahraniční klientely, potřeba podpory, poptávky či rozsah kapacit, které mohou díky programu obsadit. Přehled lázní, které jsou součástí projektu, je uveden na portálu kudyznudy.cz. Ve všech případech jde o zařízení, která jsou pro poskytování profesionální lázeňské zdravotní péče certifikována (registrována či osvědčena) příslušnými státními autoritami. Do projektu nejsou zařazeny hotely či wellness zařízení na území lázeňských měst, protože neposkytují zmíněnou formu zdravotní služby.


Jáchymovská léčba

Časté dotazy týkající se léčby v Jáchymově

Proč nelze čerpat méně než 10 radonových koupelí?

Radonovou koupelí aplikujeme velmi malé dávky alfa-záření, které v organismu stimuluje fyziologické, přirozené, opravné mechanismy. Je to výhodnější a bezpečnější, než použít jednorázovou vyšší dávku. Mezi jednotlivými dávkami musíme ale tělu dopřát určitou dobu k regeneraci. Počet takto podaných malých dávek musí být dostatečný k viditelné odezvě. Dlouholetým sledováním účinků radonové terapie byl stanoven minimální počet koupelí při dané aktivitě našich vod na 10.

Kolik radonových koupelí můžeme absolvovat v jednom roce?

Maximální počet radonových koupelí je 24 za rok, můžeme tolerovat minimální pauzu mezi jednotlivými pobyty v délce 10 měsíců, pokud součet koupelí v obou těchto pobytech přesahuje 24. Je tedy možné opakovat bez problémů dva dvoutýdenní pobyty i po půl roce, ale např. mezi dvou- a třítýdenním pobytem by měla být pauza alespoň 10 měsíců.

Jak probíhá radonová koupel?

Radonová koupel se provádí formou celotělové aplikace ve vaně. Doba trvání koupele je 20 minut, teplota vody je optimálně 36 ˚C. Pacient by měl být během koupele v klidu.

Je možné absolvovat radonové koupele po onkologickém onemocnění?

Za přítomnosti aktivního maligního onkologického onemocnění a následné dva roky po ukončené onkologické léčbě (operace, ozařování, chemoterapie,…) radonové koupele nepodáváme. Ve výjimečných případech radonovou terapii můžeme použít, pokud k tomu máme souhlasné písemné stanovisko onkologa.

Nabízí lázně Jáchymov také pitnou kúru nebo bahenní koupele?

Pitnou kúru ani bahenní koupele lázně Jáchymov nenabízejí, naším přírodním léčivým zdrojem je radonová koupel podávaná ve formě celotělových koupelí.

Brachyradiumterapie neboli „Jáchymovské krabičky“
Jak často je možné tuto unikátní léčbu opakovat? Jak léčba probíhá?

Tzv. „Krabičky“ je možné opakovat jednou za rok po určitou dobu. Ta je daná součtem dávek na danou lokalitu za posledních 10 let, která nesmí překročit 12 Gy. „Krabička“ - Brachyradiumterapie - je lokální zdroj gama-záření - v podobě radiových solí. Převažujícím efektem je analgezie, vrcholu účinku je třeba vyčkat až 6 týdnů po aplikaci.
Procedura je jednorázová, trvající 6 hodin. V oddělených prostorách se aplikátor přiloží a fixuje na určené místo, kde po celou dobu setrvává. Pacient je po tuto dobu na pokoji určeném k léčbě. Podmínkou pro absolvování je normální krevní obraz, jasná indikace, absence lokální aplikace kortikosteroidů do ozařovaného místa lépe dva měsíce před i po ozáření. Léčbu indikuje VŽDY ošetřující lékař, rozpis dávek záření je prováděno radioterapeutem.

Více o brachyradiumterapii ZDE.

Léčí se v lázních Jáchymov také děti?

Děti se v Jáchymově neléčí, jak je uvedeno v kontraindikacích v informačních materiálech a na internetových stránkách. Kompletní přehled ZDE.

ODPOVÍDAJÍ NAŠI LÉKAŘI

Dotazy k diagnózám


Chtěla bych přijet na radonové léčení, ale mám obavy, zda je pro mne vzhledem k diagnózám léčba vhodná a neuškodí mi. 

Diagnozy: Myasthenia Gravis,
Užívá léky: metotreksat

Odpověď lékaře:

Myasthenia gravis je indikována k radonové terapii za předpokladu, že postižení je v počátcích a pacientka je soběstačná. Obecnou podmínkou pro absolvování lázeňské léčby je stabilizovaný stav. Uvedené léky nejsou překážkou pro absolvování radonové terapie


Rádi bychom absolvovali léčbu v Jáchymově. Máme onemocnění psoriasis vulgaris se sezónními výkyvy. Je tato diagnóza pro léčení u vás vhodná?

Odpověď lékaře:

Léčení psoriasis vulgaris se sezonními výkyvy aktivity onemocnění lze u nás úspěšně léčit. Zejména ve spojení s kloubním postižením, známém jako psoriatická artritida, můžeme očekávat zlepšení stavu. Kromě úlevy od bolestí a zmírnění zánětlivé aktivity pozorujeme i zklidnění vlastního kožního nálezu. Nevhodné jsou ale větší kožní ložiska především mokvajícího charakteru. Vždy záleží na aktuálním celkovém stavu a schopnosti absolvovat procedury.


Radonové koupele jsou pro kardiaky vhodné pouze podmíněně. Máme 2 klienty, kteří by rádi s naší skupinou absolvovali kúru v lázních. Pán prodělal 2 infarkty a paní trpí na srdeční slabost. Můžou absolvovat radonové koupele? Pokud ne, existuje pro ně vhodná alternativní léčba?

Odpověď lékaře:

Oba zmínění klienti mohou radonové koupele absolvovat, musí ale být, stejně jako všichni ostatní, v kompenzovaném stavu. Samotná anamnéza infarktu nebo srdeční slabosti není kontraindikací pro radonové koupele. Na druhou stranu nejsou srdeční onemocnění indikací k léčbě, jinými slovy léčbě nebrání, ale radonem je také neléčíme.


Moje žena má ramenní protézu a známý má umístěný stent. Mohou absolvovat radonovou kúru?

Odpověď lékaře:

Ano radonovou kúru mohou absolvovat, naopak v období pooperačním jsou stavy po implantaci endoprotéz k léčbě přímo indikované v rámci pooperační doléčovací rehabilitace. Stent samotný není překážkou k absolvování radonových koupelí.


Manžel má kardiostimulátor. Může přesto absolvovat radonové koupele? Je jako alternativa možná léčba jáchymovskými krabičkami? Určité procedury jako např. Magnetoterapie ale nejsou možné. Budou tyto procedury kompenzovány?

Odpověď lékaře:

I přes implantaci kardiostimulátoru je aplikace radonových koupelí možná. Jáchymovské krabičky je i v tomto případě možné absolvovat jako doplnění léčby, nejen jako alternativu radonových koupelí. Kontraindikována je elektroterapie. Ale jiné procedury, především odborně vedená fyzioterapie, lokální aplikace laseru, vodoléčba, masážní procedury je možné absolvovat a celkový počet procedur není v rámci daného léčebného programu krácen.


V letech 2002 – 2006 jsme byli vašimi pacienty. Od mojí operace ledvin v roce 2007 (ledvina byla kvůli rakovině odstraněna) jsem neabsolvovala žádnou léčebnou kúru. Je i přes toto onemocnění léčba u vás možná? Po operaci jsem absolvovala ozáření, ale ne chemoterapii. Můžete mi dát nějaké informace?

Odpověď lékaře:

Po takto dlouhé době je léčba radonovými koupelemi možná. Pravidla pro absolvování radonové terapie po onkologických malignitách jsou uvedeny v kontraindikacích v našich informačních materiálech a na webových stránkách. Kompletní přehled ZDE.


Je u vás nabízena péče při svalové dysbalanci? (Nutné protahování Rectus Femoris)

Odpověď lékaře:

Svalová dysbalance je projevem těla na funkční i organické poruchy. Korekce a odstranění svalových dysbalancí je jedním ze základních cílů každé rehabilitační péče, bez ohledu na místo jejího poskytování, tedy i u nás. Je nutné nejprve pečlivě diagnostikovat rozsah dysbalance, nikdy se nejedná o postižení jednoho svalu, zjistit hlavně možné příčiny a vhodně zvolenou metodikou s pomocí zkušeného fyzioterapeuta dysbalance korigovat a zároveň provést opatření, aby se jejich budoucí výskyt minimalizoval.


Léčba ze zdravotního pojištění

Časté dotazy týkající se léčby hrazené ze zdravotního pojištění

Rychlé odkazy

Chtěl/a bych absolvovat léčbu ve Vašich lázních, co pro to mohu udělat?

V případě zájmu o léčebný pobyt za podpory zdravotní pojišťovny musí být vystaven Návrh na lázeňskou péči (ten vystaví obvodní nebo odborný lékař). Návrh následně schválí revizní lékař Vaší zdravotní pojišťovny. Podrobné informace naleznete v brožuře Jak do lázní, kterou naleznete ZDE.

Jaké jsou možnosti léčby prostřednictvím zdravotní pojišťovny?

Zdravotní pojišťovny hradí lázeňskou péči ve dvou variantách: Komplexní lázeňská péče (zdravotní pojišťovna hradí léčbu, ubytování a celodenní stavu) a Příspěvková lázeňská péče (zdravotní pojišťovna hradí pouze léčbu). Kompletní informaci najdete v naší brožuře Jak do lázní., kterou naleznete ZDE.

Platnost Návrhu na lázeňskou péči.

Platnost Návrhu na lázeňskou péči je stanoven tzv. Indikačním seznamem. Při schválení Komplexní lázeňské péče, by měl klient na lázeňský pobyt nastoupit nejpozději 3 měsíce od data vystavení lékařského návrhu. Výjimkou jsou indikace po totální endoprotéze, úrazu a operaci zad. Zde je lhůta 3, nebo 6 měsíců od operace či úrazu. V případě schválení Příspěvkové lázeňské péče, by měl klient nastoupit na léčení nejpozději 6 měsíců od vystavení lékařského návrhu. Podrobné informace naleznete v brožuře Jak do lázní., kterou naleznete ZDE.

Chtěl/a bych se zeptat, zda Vám již byl doručen můj Návrh na lázeňskou péči.

Svůj dotaz zašlete na rezervace@laznejachymov.cz. Ve zprávě prosím uveďte Vaše celé jméno, datum narození a kontakt. Naše rezervační kanceláře se s Vámi spojí a informaci sdělí.

V platnosti mého Návrhu na lázeňskou péči u vás není místo, ale do jiných lázní nechci. Co pro to mohu dělat?

Bohužel není jiná možnost, než si zajistit vystavení nového Návrhu. Nejlepším termínem pro nástup do našich lázní bývá většinou první čtvrtletí kalendářního roku.

Proč si klienti KLP / PLP nemohou dopředu rezervavovat pobyt, když už je Návrh předán ke schválení na zdravotní pojišťovnu?

Podkladem pro rezervaci pobytu na náklady zdravotní pojišťovny je schválený Návrh na lázeňskou péči. Proto je možné rezervaci zajistit až tehdy, když je Návrh na lázeňskou péči fyzicky v lázních Jáchymov.

V termínu platnosti mého Návrhu na lázeňskou péči u vás není místo, co se s Návrhem nyní stane? Jaký je další postup?

Postupujeme dle Metodiky zdravotních pojišťoven? V případě, že není možné klienta v době platnosti Návrhu na léčení přijmout, jsme povinni odeslat Návrh do dalšího lázeňského místa uvedeného na Návrhu, případně zpět na zdravotní pojišťovnu. O tomto kroku je klient informován dopisem.

Kdo mi vystaví neschopenku v případě komplexní lázeňská péče?

V případě schválené Komplexní lázeňské péče, je klient v pracovní neschopnosti. Neschopenku vystaví obvodní lékař (klient přiveze s sebou) nebo lékař lázeňského zařízení.

Mám možnost absolvovat rehabilitace na základě poukazu vyšetření/ošetření typu K nebo FT?

Léčebné lázně Jáchymov v případě volné kapacity poskytují ambulantní rehabilitaci na základě vystaveného poukazu FT nebo K. Kompletní informace najdete ZDE.

Jaké jsou doplatky ke Komplexní a Příspěvkové lázeňské péči?

Ceník s doplatky ke KLP najdete ZDE.
Ceník s doplatky k PLP naleznete ZDE.

Krácení pobytu komplexní či příspěvkové lázeňské péče.

Délka KLP / PLP pobytu je stanovena Indikačním seznamem. Pobyt je možné zkrátit pouze se souhlasem lázeňského lékaře. Zkrácení pobytu není možné v případě, kdy klient vyčerpá všechny předepsané procedury před dnem odjezdu (např. poslední procedura je absolvována v sobotu a pobyt končí v pondělí). Počet procedur je rozpočítán na celkový počet dnů dle dané indikace a není možné čerpat pouze část uhrazené péče (procedury).

Proč nemají klienti Komplexní lázeňské péče nárok na balíček na stravu, v případě, že pojedou na výlet?

Dle zdravotní pojišťovny není balíček na cestu plnohodnotnou stravou.

Proč klienti hradí příplatky ke Komplexní lázeňské péči, když dle informací od zdravotní pojišťovny mají vše hrazeno pojišťovnou?

Zdravotní pojišťovny sjednaly s lázněmi parametry ubytování a stravy, které hradí. Ubytování je poskytováno dle možnosti a kapacity lázní ve dvoulůžkových pokojích se základním vybavením, kdy sociální zařízení je buď přímo součástí pokoje, nebo je dostupné v rámci ubytovacího objektu. Ubytování v pokojích se základním vybavením a sociálním zařízením na pokoji nabízíme v lázeňském domě Lužice a v penzionu Blaník. Pokud je kapacita těchto domů obsazena, můžete si vybrat z ubytovací kapacity hotelů s vyšší vybaveností a kvalitou za příplatek. Ubytování v těchto hotelech je rovněž možné si vyžádat předem.

Co mám dělat, když s příplatkem za nadstandardní služby nesouhlasím?

V případě, že s navrhovaným ubytováním (s příplatkem), či termínem nesouhlasíte, je možné odeslat schválený Návrh na lázeňskou péči do dalšího lázeňského místa.

Mám standardní stravu, rád/a bych se stravoval/a nadstandardně.

Nadstandardní stravu je možné kdykoliv za příplatek objednat.

Bohužel ze zdravotních důvodů do lázní nemohu nastoupit, jak mám postupovat?

V případě již doručeného Návrhu na lázeňskou péči do lázeňského místa, bude rezervace pobytu na základě informace klienta, ošetřujícího lékaře či zdravotní pojišťovny zrušena. Návrh je vrácen na zdravotní pojišťovnu.

Které z Vašich lázeňských domů jsou určené pro klienty KLP nebo PLP?

Klientům, kterým je schváleno KLP/PLP léčení, je možné nabídnout ubytování ve kterémkoli z našich hotelů. Kromě ubytování v lázeňských domech Lužice a Blaník (1/2 pokoj) se jedná o pobyt s příplatkem.


doprava

Časté dotazy týkající se dopravy

Ve zvacím dopisu jsou uvedeny časy transferů z nádraží Ostrov do lázní. Je třeba tyto objednat předem, nebo v tyto časy jezdí transfer automaticky?

V určených časech je za poplatek zajištěn odvoz klientů z nádraží v Ostrově do Jáchymova. Mimo určené časy je možné dopravu objednat.

Nabízíte dovoz klientů z autobusové zastávky lázně nebo vlakového nádraží do hotelů?

Od pondělí do neděle organizujeme bezplatný transfer ze zastávky Jáchymov lázně do lázeňských domů a opačně, který je však nutné objednat předem na hotelové recepci.

Návaznost na vlak | Do stanice Ostrov nad Ohří – odtud do lázní Jáchymov zajistíme Vaši přepravu ve všední dny na určené odjezdové časy za 50 Kč/osoba, v so a ne na objednávku. Tento zvýhodněný transfer platí pouze pro tyto odjezdové časy:

ODKUD

KAM

1.ČAS

2.ČAS

OSTROV JÁCHYMOV 9:10 10:45
JÁCHYMOV od LD OSTROV 8:45 10:30

V ostatních časech lze objednat transfer na trasu Ostrov-Jáchymov (nebo zpět) za 250 Kč.

Přepravu o víkendu při vašem nástupu nebo odjezdu objednejte, prosím, nejpozději do čtvrtka do 13:00 před Vaším nástupem nebo odjezdem na tel.: +420 353 834 111 (Běhounek), +420 353 832 111 (Curie), +420 353 835 111 (Radium Palace).

Kolik stojí transfery do/z Ostrova, Karlových Varů?

V určených časech nabízíme odvoz klientů z/na vlakové nádraží do blízkého Ostrova za poplatek 50 Kč.
Mimo určené časy Vám můžeme nabídnout odvoz lázeňským taxi:
Jáchymov – Ostrov za 250 Kč
Jáchymov – Karlovy Vary za 500 Kč

Mám zájem o parkování osobního vozidla, existuje možnost parkovat bezplatně?

Parkoviště s obsluhou nabízíme za poplatek 80 Kč/den, pro držitele průkazu ZTP 40 Kč/den, držitelé poukazu ZTP/P mají parkování v lázních zdarma.

Jak se do lázní dostanu veřejnou dopravou?

Na trase Praha – Jáchymov jezdí pravidelně ve všední dny autobusový spoj. Další možností je vlakový spoj do nedalekého Ostrova. Z vlakového nádraží v Ostrově zajišťujeme za poplatek v určených časech odvoz klientů do Jáchymova. Mimo určené časy je možné dopravu objednat. Více informací o dopravním spojení do Vámi vybraného lázeňského domu naleznete v záložce služby u každého hotelu. Dopravní spojení autobusů, vlaků i MHD vč. jízdních řádů můžete vyhledat ZDE.


obecné dotazy

Další časté dotazy na ubytování v Jáchymově

Kdo musí platit místní poplatek (dříve - lázeňský poplatek)?

Lázeňský poplatek byl zrušen zákonnou úpravou a nahrazen od 1.1.2020 místním poplatek. Zároveň došlo ke změně účtované částky z 15 Kč na 21 Kč. Vyhláškou města Jáchymova č.1/2019, která určuje výši místního poplatku na 21 Kč za den, je také zároveň určeno kdo je od platby místního poplatku osvobozen. Osvobozena je podle čl.8 osoba:

  • nevidomá, která je závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba která je držitelem průkazu ZTP/P a její průvodce
  • mladší 18 let
  • hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytovaná lázeňská léčebně rehabilitační péče 1. hrazená jako příspěvková lázeňská péče léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo 2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištěni

Jak funguje členství v Radon Spa Clubu?

Kompletní souhrn informací o věrnostním programu Léčebných lázní Jáchymov a.s. RadonSpa Club naleznete ZDE.

Kde najdu nabídku kulturních pořadů, výletů apod.?

Nabídku kulturních pořadů a výletů najdete v Informačním centru Lázní Jáchymov.

Kde mohu uplatnit reklamaci při nespokojenosti se službami?

Každý host má právo vyjádřit nespokojenost či reklamaci pobytu a služeb. Reklamace musí být uplatněna písemně bez zbytečného odkladu během pobytu tak, aby mohla být zjednána náprava na místě, pokud to bude možné. Reklamaci předložte na hotelu, recepci nebo přímo managementu společnosti.

Nabízíte skupinové pobyty?

Skupinové pobyty samozřejmě nabízíme. Rekondiční pobyty jsou určeny přednostně členům Svazu tělesně postižených, Postižených civilizačními chorobami, Svazu diabetiků atd. Nabídku na jakýkoliv skupinový pobyt vám rádi připravíme na míru. Pro více informací kontaktujte emailem Klientské centrum lázní: rezervace@laznejachymov.cz

Kdy začíná stravování v den příjezdu?

Pobyty s plnou penzí standardně začínají obědem v den příjezdu a končí snídaní v den odjezdu. V případě pozdního příjezdu (po 13:00) nárok na vydání oběda zaniká.
Pobyty s polopenzí začínají vždy večeří. Pro následující dny pobytu je možné po domluvě v předchozím dni zvolit kombinaci snídaně + večere nebo snídaně + oběd.
Pobyty cizinců, kteří si hradí pobyt sami, začínají standardně večeří bez ohledu na zakoupený rozsah stravování. Možnost změny po předchozí domluvě.

Proč wifi je za poplatek?

Od 1. 1. 2017 je Wi-fi připojení ve všech lázeňských domech bezplatně. Výjimkou je budova Lužice, kde je možné si zapůjčit modem za poplatek, a budova Blaník, kde možnost připojení k internetu není možná.

Slevy

Aktuální seznam slev a výhod naleznete ZDE.

Jaké je v Jáchymově počasí?

Podnebí v oblasti Jáchymova je mírné s podhorským klima, se studenou zimou a kratším létem, které je však poměrně teplé. Krušné hory jako celek způsobují tzv. srážkový stín v oblasti podkrušnohorských pánví, tyto srážky pak dopadají až ve středních Čechách, ročně tedy spadne v Jáchymově jen kolem 500 mm srážek.
V zimě jsou hory v okolí Jáchymova turisty vyhledávanou oblastí, sněhová pokrývka dosahuje místy až 4 m. Sníh tu padá někdy až 100 dní v roce. Mrazíky se na hřebenech vyskytují i v červnu a v září.

Jsou v lázeňských hotelech povolena zvířata?

V lázeňských hotelech a penzionech jsou psi malých plemen dovoleni pouze po předchozím souhlasu. V hotelu Astoria zvířata dovolena nejsou. Poplatek za přechodné ubytování zvířete je 350 Kč/den, v hotelu Radium Palace je poplatek 500 Kč/den.

Kotce pro velká psí plemena
Nacházejí se pod hotelem Radium Palace u minigolfu. Rozměry kotce jsou 3x2m, podlaha je dřevěná, v kotci jsou k dispozici dvě misky na jídlo a vodu a také kýbl na vodu. U kotců jsou řetízky a zámky na zajištění kotce. V noci funguje osvětlení na čidlo. Cena za použití kotce je 100 Kč/den.

Co si vzít s sebou do lázní?

  • Osobní doklady, průkaz zdravotní pojišťovny, ubytovací voucher (formulář, který jste od nás obdrželi při potvrzení rezervace).
  • Plavky a pantofle do bazénu, pohodlné oblečení a obuv na volný čas, neformální oděv do jídelny, přezůvky na procedury.
  • Ručníky nejsou třeba, jsou standardně na pokojích.
  • Léky, pokud užíváte, vezměte s sebou potřebné množství na celou dobu pobytu.

Jak velký je bazén? Možnost plavání, teplota vody?

V Lázeňském centru Agricola je bazén se třemi plaveckými drahami dlouhými 25 m. Kromě toho je k dispozici malý bazén s tobogánem, fitness bazén, vířivka a Kneippův chodník. Obvyklá teplota vody je 26 – 30 ˚C. Podrobné a aktuální informace najdete na ZDE. Relaxační bazény nabízejí také hotely Radium Palace, Běhounek a Curie.

Napište nám

Máte dotaz, který zde nezazněl? Napište nám...